Als school doen wij een heleboel extra dingen. Een aantal voorbeelden:

  • naschoolse sportcursussen voor leerlingen
  • taalcursussen voor moeders door Mondriaan op de dinsdagochtend
  • Snappet en in de toekomst laptops
  • technieklessen voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 door een vakdocent onder schooltijd
  • muzieklessen voor alle leerlingen (groep 1 t/m 8) door een vakdocent onder schooltijd
  • Engels lessen voor alle leerlingen (peuters t/m groep 8) door de eigen leerkracht
  • één keer per jaar een project over een bepaald onderwerp