Alle kinderen zijn welkom op Peuterleerplekken Pinokkio en de Dreumes (voorheen: peuterspeelzalen). Deze vormen samen met groep 1 en 2 van OBS Houtwijk een voorschool. De voorschool is ontstaan vanuit de gedachte dat alle kinderen tussen de 2 ½ en 6 jaar evenveel kansen moeten krijgen voor de beste (voorschoolse) educatie.
In de voorschool werken we met een goedgekeurd programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Bij Pinokkio en de Dreumeshof werken we met Peuterplein, bij de groepen 1 en 2 werken we met Kleuterplein.

Wat is Kleuterplein?

Het is nu de meest complete kleutermethode voor groep 1 en 2. Kleuterplein is hét antwoord op deze nieuwe tijd en bevat alle domeinen die voor het kleuteronderwijs zijn gedefinieerd, met doorgaande leerlijnen en een duidelijk lesdoel per activiteit.
De inhoud van Kleuterplein: taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie / burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en Engels. Daarnaast krijgen we hulpmiddelen voor observatie, registratie, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid.
Elke kleuter is anders en heeft zijn eigen onderwijsbehoeften. Kleuterplein maakt het omgaan met verschillen heel eenvoudig. De activiteiten worden op 3 niveaus aangeboden.
De eigenwijze handpop Raai de Kraai vliegt met de kinderen mee door de thema’s en is bij verschillende activiteiten aanwezig. Veel kleuters zullen Raai herkennen, want hij fladderde ook al met ze mee in Peuterplein voor kinderen van 0-4 jaar in onze peuterspeelzalen.
Ruimte om te kleuteren!
Kleuters blijven kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken. Daarom biedt Kleuterplein veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.