In onze schoolgids/ kalender vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot het lopende schooljaar.

In de schoolkalender staan de activiteiten, vrije dagen etc. per maand op een rijtje.

Als school doen wij een heleboel extra dingen. Een aantal voorbeelden:

  • naschoolse sport voor leerlingen
  • bieden wij gratis huiswerkbegeleiding aan i.s.m. onze partner MEHR Onderwijs, Sport en Spel
  • bieden we gratis vakantieschool aan i.s.m. onze partner MEHR Onderwijs, Sport en Spel
  • werken we met circuits en workshops

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Stappenplan voor het handelen bij signalen van

huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer gebruikt een professional de meldcode?

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Het bevoegd gezag (bestuur en directie) moet altijd op de hoogte zijn van een melding binnen de meldcode. Een school dient een Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te hebben waarin is vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met betrekking tot (vermoedens van) Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling.

Stappenplan

In stap 5 worden twee beslissingen genomen: het beslissen of melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.

Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De betrokken persoon in het onderwijs (leerkracht, intern begeleider en/of directeur) vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand van vijf afwegingsvragen. Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van de school als de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet verplicht en kan ook anoniem.

Privacy

De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het recht om dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.