In onze schoolgids en het ouder informatie boekje vindt u alle belangrijke informatie met betrekking tot het lopende schooljaar.

In de schoolkalender staan de activiteiten, vrije dagen etc. per maand op een rijtje.

Als school doen wij een heleboel extra dingen. Een aantal voorbeelden:

  • naschoolse sportcursussen voor leerlingen
  • taalcursussen voor moeders door Mondriaan op de dinsdagochtend
  • Snappet voor de groepen 4 t/m 6 en laptops voor de groepen 7 en 8
  • technieklessen voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 door een vakdocent onder schooltijd
  • muzieklessen voor alle leerlingen (groep 1 t/m 8) door een vakdocent onder schooltijd
  • Engelse lessen voor alle leerlingen (peuters t/m groep 8) door de eigen leerkracht
  • één keer per jaar een project over een bepaald onderwerp