Elke 4 jaar wordt er een nieuw Schoolplan geschreven. Het huidige Schoolplan loopt van 2019 tot 2023.

Ieder jaar wordt er aan de hand van het Schoolplan een Jaarplan geschreven.

In het Jaarplan staan speerpunten waar aandacht voor is. Tijdens het schooljaar wordt het Jaarplan meerdere malen geëvalueerd en bijgesteld.

Aan het eind van een schooljaar wordt er een Jaarverslag gemaakt. In het Jaarverslag wordt beschreven welke doelen behaald zijn en welke nog niet en wat de reden is van het wel of niet behalen van doelen.

Zowel het Jaarplan als het Jaarverslag dienen goedgekeurd te worden door de MR.

Mocht u het jaarplan en het jaarverslag willen inzien dan is dit uiteraard mogelijk. Maakt u hiervoor een afspraak met de directie.