Ieder schooljaar wordt er een nieuwe schoolgids gemaakt.

Een samenvatting uit de schoolgids kunt u terug vinden in het ouder informatieboekje dat gecombineerd is met de kalender.

De Schoolgids wordt ieder jaar goedgekeurd door de MR.

Schoolgids en kalender 2022-2023