Obs Houtwijk is sinds december 2021 officieel aangewezen door de Gemeente Den Haag als een school voor Nieuwkomers.

Wat zijn Nieuwkomers?
Nieuwkomers zijn kinderen die rechtstreeks uit het buitenland in Nederland komen en de Nederlandse taal nog moeten leren.
U kunt hierbij denken aan kinderen die uit een oorlogsgebied hier komen als asielzoeker of kinderen die met hun ouders mee verhuizen als ouders een andere baan krijgen in Nederland.
Nieuwkomers zijn in ieder geval kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog moeten leren.
Hier bieden we een speciaal programma voor aan binnen obs Houtwijk.
De kinderen zitten in de NI groep waar ze Nederlands leren spreken en lezen, dit programma duurt 40 weken. Na 40 weken kan een kind uitstromen uit het programma naar de reguliere groep als het alle doelen heeft behaald.
Op obs Houtwijk hanteren we twee deeltijdgroepen een een voltijdgroep met Nieuwkomers. Dit betekent dat de Nieuwkomers (NI) uit de deeltijdvariant een dagdeel in de Nederlandse les zitten en het andere dagdeel in de reguliere groep tussen hun leeftijdgenootjes. Nieuwkomers in de voltijdgroep zitten de hele dag in de Nieuwkomersgroep. Deze leerlingen doorlopen het hele programma waarna ze uitstromen naar een reguliere groep.

Houtwijk is er trots op dat we iets mogen betekenen voor deze Nieuwkomers. Kinderen leren elkaar Nederlands, helpen elkaar, nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en leren veel meer van elkaars culturen. We zien het als een verrijking voor de kinderen en de school.