Aanmelden

Heeft u interesse in onze school dan vragen we u om contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor een rondleiding/ intake.

Definitieve inschrijving

Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is.

Afwijzing

Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. De school heeft dan de zorgplicht om u te begeleiden bij het vinden van een passende andere school voor uw kind.

De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Voorrangsregels

– broertjes/zusjes van een kind op school

– kinderen die 4 jaar worden en op Peuterleerplek Houtwijk hebben gezeten.

Leerlingplafond

OBS Houtwijk heeft op dit moment geen leerlingplafond. We houden echter wel een maximale groepsgroote van 25 tot 30 leerlingen aan. Dit doen wij om het onderwijs, de aandacht en de veiligheid die we bieden te kunnen waarborgen.

Zo kan het zijn dat er in een groep 30 leerlingen zitten en in een andere groep maximaal 25 leerlingen kunnen zitten. Dit heeft te maken met de zorg binnen een groep.