Alle kinderen zijn welkom op Peuterleerplek Houtwijk (voorheen: peuterspeelzaal). Deze vormt samen met groep 1 en 2 van OBS Houtwijk een voorschool.

De voorschool is ontstaan vanuit de gedachte dat alle kinderen tussen de 2 ½ en 6 jaar evenveel kansen moeten krijgen voor de beste (voorschoolse) educatie.
In de voorschool werken we met een goedgekeurd programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Bij plp Houtwijk werken we met Peuterplein, bij de groepen 1 en 2 werken we met Kleuterplein.

Op peuterleerplek Houtwijk zijn onze collega’s Janoeska, Manon, Joke, Yvonne en Greet te vinden.

Met ingang van schooljaar 2020 – 2021 zijn er aangepaste tijden, voor meer informatie kunt u terecht bij de peuterleerplek.

Peuterleerplek Houtwijk is te bereiken op telefoonnummer: 06 38 28 63 00