Wat en waarvoor zijn de kosten?
U hoeft geen lesgeld te betalen voor uw kind. Dat is goed geregeld in Nederland.

  • Vrijwillige ouderbijdrage. een bijdrage voor de activiteiten en feesten laten we helemaal aan u over. We zijn blij met elke bijdrage.
  • Schoolreis/ activiteiten kunnen wij dit schooljaar bekostigen vanuit een subsidie vanuit de Gemeente Den Haag. Dit is per schooljaar verschillend.
  • Overblijf; variabele kosten via Overblijven met Edith

Hoe betalen
U kunt de kosten betalen op bankrekening NL81 INGB 0007 2340 83 t.n.v. DHS Houtwijk onder vermelding van de naam en groep van uw kind en om welke betaling het gaat. Ook kunt u bij meester Steven, op de administratie, contant of met pin betalen.