Wat en waarvoor zijn de kosten?
U hoeft geen lesgeld te betalen voor uw kind. Dat is goed geregeld in Nederland. Wel vragen wij u bijvoorbeeld een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te kunnen uitvoeren en bekostigen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst of Pasen. Hieronder kunt u alle kosten per onderdeel terugvinden.

  • Vrijwillige ouderbijdrage € 25 per kind. Wanneer u meer wilt bijdragen mag dat altijd
  • Schoolreis/Bewaarde Land € 25 per kind
  • Activiteiten voor het afscheid van groep 8 – kosten worden nader bepaald
  • Overblijf; variabele kosten via Overblijven met Edith.

* Dit geldt alleen voor de kinderen die deelnemen aan het verplichte schoolzwemmen.

Ooievaarspas
Helaas geeft een ooievaarspas geen tegemoetkoming in de schoolkosten. Dit was voorheen wel het geval. Helaas is dit afgeschaft. Heeft u moeite met het betalen van schoolkosten, dan kunt u altijd in gesprek met de school om te kijken naar passende regelingen.

Hoe betalen
U kunt de kosten betalen op bankrekening NL81 INGB 0007 2340 83 t.n.v. DHS Houtwijk onder vermelding van de naam en groep van uw kind en om welke betaling het gaat. Ook kunt u bij meester Steven, op de administratie, contant of met pin betalen.