Wat en waarvoor zijn de kosten?
U hoeft geen lesgeld te betalen voor uw kind. Dat is goed geregeld in Nederland. Wel vragen wij u bijvoorbeeld een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te kunnen uitvoeren en bekostigen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst of Pasen. Hieronder kunt u alle kosten per onderdeel terugvinden.

  • Ouderbijdrage € 25 per kind
  • Schoolreis/Bewaarde Land € 25 per kind
  • Activiteiten voor het afscheid van groep 8 – kosten worden nader bepaald
  • Busvervoer zwemles € 22,50* voor 1e kind en € 11,25 voor 2e kind (en meer) uit een gezin
  • Overblijf; variabele kosten via Overblijven met Edith.

* Dit geldt alleen voor de kinderen die deelnemen aan het verplichte schoolzwemmen.

Ooievaarspas
Wanneer uw kind een Ooievaarspas heeft hoeft u niet de kosten voor de ouderbijdrage en de schoolreis te betalen of u kiest hiervoor in de plaats een korting van € 25 op de werkweek. De overige kosten – indien van toepassing – moet u wel betalen.
Om gebruik te maken van de Ooievaarspas moet deze op school gescand te worden. Loop hiervoor even langs de directie of geef de pas aan uw kind mee om te laten scannen.

Hoe betalen
U kunt de kosten betalen op bankrekening NL81 INGB 0007 2340 83 t.n.v. DHS Houtwijk onder vermelding van de naam en groep van uw kind en om welke betaling het gaat. Ook kunt u bij meester Steven op de administratie, contant of met pin betalen!