Voor- en naschoolse opvang
Op dit moment zijn er geen leerlingen die gebruik maken van de voorschoolse opvang. Mocht u gebruik willen maken van de voorschoolse opvang, dan kunt u contact op nemen met Triodus of TISO

Triodus is één van onze partners met betrekking tot de naschoolse opvang. De kinderen worden niet bij ons op school opgevangen na schooltijd, maar aan de andere kant in het gebouw (oude Eshof). Medewerkers van Triodus komen de kinderen na schooltijd ophalen en nemen hen mee naar de betreffende locatie (Mari Andriessenerf 15). Daar kunt u uw kind weer ophalen aan het einde van uw werkdag.

Klik hier voor de website van Buitenschoolseopvang Montessori Houtwijk van Triodus.

Ook wordt een aantal van onze kinderen opgehaald door medewerkers van kinderdagverblijf /BSO Tiso. Kinderdagverblijf/BSO Tiso bevindt zich aan de Toon Dupuisstraat. De leerlingen worden vanuit school (te voet) opgehaald.
Klik hier voor de website van Tiso.

Tussenschoolse opvang – overblijven met Edith
Als school regelen we de overblijf zelf. Overblijfkrachten (moeders van school) eten met de kinderen in de verschillende overblijfruimten (of in de klas bij de kleuters) van 12.00 tot 12.15 uur. Daarna gaan de kinderen naar buiten. Daar houden de overblijfkrachten toezicht tot 12.50 uur waarna de leerkrachten het overnemen.

De registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger.

Flexibel aan- en afmelden van de overblijfmomenten
U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 10.00 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Dat kan eenvoudig via overblijvenmetedith.nl.

Overzichtelijk betalen
U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijfadministratie van OBS Houtwijk rond de 25ste van de daaropvolgende maand. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om per automatisch incasso te betalen, dan zijn er verschillende mogelijkheden die u met de directie kunt bespreken.

Zorgvuldig inzicht voor de overblijfkrachten
De overblijfkrachten krijgen (door dit systeem) beter inzicht in de aan- of afwezigheid van uw kind en kunnen snel maatregelen treffen als dat nodig blijkt. Omdat ook bijzonderheden als medicatie of dieet digitaal worden opgeslagen, kunnen specifieke aandachtspunten goed worden nageleefd. Natuurlijk bent u als ouder verantwoordelijk voor het invoeren van deze gegevens in het systeem.

Wat moet u doen?
Als u uw kind inschrijft bij ons op school, ontvangt u van ons een inlogcode en een wachtwoord (wat u zelf ten alle tijden kunt wijzigen) voor de website overblijvenmetedith.nl. Wij hebben voor u uw kind al toegevoegd aan uw account. U kunt via de site uw toestemming geven voor automatische incasso (digitaal of door het formulier uit te printen en ondertekend op school in te leveren).
U moet uw kind via de agenda aan- en afmelden voor de overblijf.

Ook als u slechts incidenteel gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven, moet u gebruik maken van uw account bij ‘Overblijven met Edith’.